Πυραμίδα του Ελληνικού

Η Πυραμίδα του Ελληνικού

Η τοιχοδρομία της είναι πολυγωνική και θεωρείται του 4ου π.Χ. αιώνα. Ο Παυσανίας, όπως και οι σύγχρονοι του αργείοι, θεωρούσαν την πυραμίδα ταφικό μνημείο.

Πρόσφατη ανασκαφική μελέτη την χαρακτήρισε οχυρό παρόδιο.
Πάνω στην πυραμιδοειδή βάση της, πρέπει να υπήρχε ένα ξύλινο εποικοδόμημα, που σηκωνόταν σε αρκετό ύψος, ώστε η φρουρά του να εποπτεύει τον αρχαίο δρόμο Άργους – Τεγέας, που περνούσε από εκεί.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
2752022420